051 Економіка 
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
073 Management 
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля
101 Екологія
126 Інформаційні системи та технології
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
191  Архітектура та містобудування магістр
192 Будівництво та цивільна інженерія 
193 Геодезія та землеустрій
201  Агрономія
201 Agronomy
202 Захист та карантин рослин
 205 Лісове господарство_
 206 Садово-паркове господарство
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
211 Veterinary Medicine
242 Туризм і рекреація 
275 Транспортні технології