Для вступу в магістратуру у 2024 році на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання  очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно складати єдиний вступний іспит (ЄВІ). Лише вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з  Правилами прийому не передбачають складання єдиного фахового вступному випробування (ЄФВВ), можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ або скласти співбесіду з іноземної мови в Сумському НАУ. 

Тим, хто планує вступати (всім без виключень) на спеціальності галузей знань  05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», окрім ЄВІ, потрібно буде також пройти додатково ЄФВВ.

Календарним планом організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури / аспірантури передбачено два періоди реєстрації:

 • основний – 7-29 травня (для участі в основній сесії);
 • додатковий – 17-21 червня (для участі в додатковій сесії – у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).

     Приймальна комісія Сумського НАУ здійснює реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або  єдиному вступному іспиті (ЄВІ), за умови особистої присутності вступника/вступниці (особиста реєстрація)  або дистанційно (дистанційна реєстрація).

При особистій реєстрації вступник в магістратуру/аспірантуру повинен мати з собою: 

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • документ про зміну прізвища (у разі потреби, при зміні прізвища після отримання диплома).
 • одну фотокартку для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці.

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

 1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:
 • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка з накладеним своїм особистим кваліфікованим електронним підписом (просимо уважно переглянути пояснення стосовно правильного оформлення заяви-анкети ); 
 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
 • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО);
 •  документа про зміну прізвища (у разі потреби, при зміні прізвища після отримання диплома).
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці (щоб було зрозуміло – надаємо приклади можливих фотозображень);
pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові та спеціальність, на яку Ви вступаєте (наприклад: Матузний Олександр Петрович, Маркетинг), а в тексті листа – Прошу розглянути мою заяву та зареєструвати мене для складання ЄВІ/ЄФВВ. Матузний Олександр Петрович.

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном,  у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, право та міжнародне право, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Наголошуємо, що за кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору.  

Вступник/вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації учаснику/учасниці необхідно звернутися до приймальної комісії Сумського НАУ, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник / вступниця бажає змінити персональні дані – він / вона має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

 1. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії Сумського НАУ pk_snau@ukr.net скановані копії  або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист,  обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.

 1. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику/учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним/нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник/учасниця виявить помилки, йому/їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник/учасниця зазначив/ зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник/учасниця має звернутися до приймальної комісії Сумського НАУ, для отримання відповідних роз’яснень.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

При виникненні запитань стосовно реєстрації Ви можете звернутись до співробітників СНАУ:

Спеціальність ПІП представника ПК Телефон
Харчові технології ПОПОВА Віра Миколаївна 0956153404
Право СІЛЮЧЕНКО Кароліна Миколаївна  0958310654
МАРЧЕНКО Анастасія       Анатоліївна 0509397641
Геодезія та землеустрій ГРИМАЙЛО Марина Олександрівна 0997264036
Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва КУЧКОВА Тетяна Павлівна  0968470965
Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

БАТЮК Марина Віталіївна 0991049337
Агроінженерія КОЛЕСНИЧЕНКО Оксана              Іванівна  0661852366
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  САМОШКІНА Ірина Дмитрівна 0506059971
Економіка; Підприємництво та

торгівля

БАШЛАЙ Сергій Вікторович 0955327052
Облік і оподаткування ДОВЖИК Олена Олександрівна 0509675248
Маркетинг ГУЦАЛ Тетяна Іванівна 0501918934
Менеджмент; ХАРЧЕНКО Тетяна Миколаївна 0508572050
Публічне управління та адміністрування КИРИЧЕНКО Світлана Миколаївна 0507524004
Ветеринарна медицина ЛЕОНЕНКО Ольга Григорівна 0982578302
Агрономія; Захист рослин; Екологія; Лісове господарство; Садово-паркове

господарство; Туризм; Біотехнології та біоінженерія

БУТЕНКО Сергій Олександрович 0661194370
ОТРОК Вікторія Вікторівна 0669362673
Архітектура та містобудування КАВЕЛІНА Олена Іванівна 0661991100
Транспортні технології ГРЕК Наталія Василівна 0959010269
Будівництво та цивільна інженерія БОРИСЕНКО Вікторія Борисівна 0996417971
Аспірантура (всі спеціальності) ЯРОЩУК Світлана Василівна 0664848350