Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Суми

Сумський національний аграрний університет

151
Сумський національний аграрний університет
СНАУ
Sumy National Agrarian University
Державна
Міністерство освіти і науки України
В.о ректора Ладика Володимир Іванович
Україна, 40021, Сумська обл., м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160
(0542) 70-10-12; 70-10-55
admin@snau.edu.ua
так
ні
1977

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

У першій таблиці вказані освітні рівні вищої освіти, ліцензовані у закладі освіти (перелік спеціальностей – у постанові КМУ від 29.04.2015 № 266).
У другій таблиці вказані ліцензовані освітні програми спеціальностей, за якими запроваджено додаткове регулювання (перелік спеціальностей – у наказі МОН від 22.05.2020 № 673).
Детальнішу інформацію можливо отримати, натиснувши кнопки:
«Освітні програми» – усі освітні програми спеціальностей закладу освіти;
«Вступна кампанія» – освітні програми, за якими здійснюється прийом на навчання у поточному році;
«Здобувачі ВО» – спеціальності, за якими вже навчаються студенти закладу освіти.
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється відповідно до законодавства у сфері вищої освіти.

Підготовка здобувачів вищої освіти на певних РІВНЯХ вищої освіти
(за освітніми ступенями: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва)

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Назва відокремленого структурного підрозділу
початковий рівень (короткий цикл) 130Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-лНаказ МОН від 20.06.2022 № 115-л
перший (бакалаврський) рівень2268Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
другий (магістерський) рівень1744Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень158Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
початковий рівень (короткий цикл) 18Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-лВідокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
початковий рівень (короткий цикл) 25Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету"
початковий рівень (короткий цикл) 45Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-лВідокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
початковий рівень (короткий цикл) 40Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-лВідокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
початковий рівень (короткий цикл) 50Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-лВідокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
перший (бакалаврський) рівень150Наказ МОН від 22.06.2021 № 77-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"

Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ,
що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання

[ УСІ ОС/ОКР ] [ перший (бакалаврський) рівень ][ другий (магістерський) рівень ][ третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень ]
Освітня програма Тип освітньої програми Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Акредитовано Примітки
перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь Бакалавр
Право(081) Право150Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Архітектура та містобудування(191) Архітектура та містобудування30Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Ветеринарна медицина(211) Ветеринарна медицина150Наказ МОН від 11.12.2023 № 585-л
Ветеринарна медицина(211) Ветеринарна медицина150Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)(275) Транспортні технології
275.03
35Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Міжнародне право(293) Міжнародне право30Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
другий (магістерський) рівень – освітній ступінь Магістр
ПравоОсвітньо-професійна(081) Право50Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Архітектура та містобудуванняОсвітньо-професійна(191) Архітектура та містобудування30Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертизаОсвітньо-професійна(211) Ветеринарна медицина25Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л
Ветеринарна медицинаОсвітньо-професійна(211) Ветеринарна медицина315Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-лНаказ МОН від 20.11.2023 № 541-л
Ветеринарна медицинаОсвітньо-професійна(211) Ветеринарна медицина225Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертизаОсвітньо-професійна(212) Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза25Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Освітньо-професійна(275) Транспортні технології
275.03
30Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень – освітній ступінь Доктор філософії
ПравоОсвітньо-наукова(081) Право15Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертизаОсвітньо-наукова(211) Ветеринарна медицина20Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л
Ветеринарна медицинаОсвітньо-наукова(211) Ветеринарна медицина20Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л
Ветеринарна медицинаОсвітньо-наукова(211) Ветеринарна медицина20Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертизаОсвітньо-наукова(212) Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза20Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л
[ УСІ ОС/ОКР ] [ перший (бакалаврський) рівень ][ молодший спеціаліст ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про видачу ліцензії Акредитовано Примітки Назва відокремленого структурного підрозділу
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь Бакалавр
(212) Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза25Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст
(071) Облік і оподаткування85Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(072) Фінанси, банківська справа та страхування80Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність90Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(081) Право90Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(201) Агрономія80Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету"
(204) Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва75Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету"
(211) Ветеринарна медицина60Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету"
(051) Економіка30Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність30Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(192) Будівництво та цивільна інженерія100Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(208) Агроінженерія130Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(071) Облік і оподаткування45Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність20Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
(081) Право70Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
(181) Харчові технології50Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
(211) Ветеринарна медицина50Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
(072) Фінанси, банківська справа та страхування30Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка40Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(208) Агроінженерія130Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(071) Облік і оподаткування80Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(072) Фінанси, банківська справа та страхування75Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(073) Менеджмент30Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(123) Комп’ютерна інженерія50Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка150Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(192) Будівництво та цивільна інженерія100Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(201) Агрономія25Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(208) Агроінженерія100Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(275) Транспортні технології25Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету
(071) Облік і оподаткування80Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(072) Фінанси, банківська справа та страхування75Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(073) Менеджмент30Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(123) Комп’ютерна інженерія50Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка150Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(192) Будівництво та цивільна інженерія100Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(201) Агрономія25Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(208) Агроінженерія100Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"
(275) Транспортні технології25Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-лВідокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Назва відокремленого структурного підрозділу
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Назва відокремленого структурного підрозділу
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти видані до 2017 року

Назва виду освітньої діяльності Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Назва відокремленого структурного підрозділу

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

– атестовано – термін дії закінчився – не атестовано
Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Рівень освіти Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Атестовано Назва відокремленого структурного підрозділу
Ліцензії не знайдено

Місця провадження освітньої діяльності

№ з/п Назва об`єкта Адреса об`єкта Рівень/сфера освіти

Історія офіційних змін назви закладу освіти (установи)

№ з/п Дата, з якої діє назва Повна назва закладу

Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОС/ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Освітні програми

[ УСІ ОС/ОКР ]
– ліцензовано / акредитовано освітню програму – ліцензовано рівень вищої освіти – ліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
– не ліцензовано / не акредитовано – термін дії закінчився
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію Кількість здобувачів
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2024

Приймальна і відбіркові комісії